Bæredygtige begravelser – Et skridt mod en grønnere fremtid

Vi står over for en global udfordring i dag, hvor klimaforandringer og miljøproblemer bliver stadig mere presserende. Derfor er der behov for at tænke alternativt og bæredygtigt i vores livsstil og vaner.

En af de ting, som mange glemmer, er hvordan vores dødspolitik kan påvirke miljøet. Men netop begravelser er et område, hvor vi kan tage nogle vigtige skridt i retning af en mere bæredygtig fremtid. I dette blogindlæg vil vi dykke ned i emnet for bæredygtige begravelser og give dig inspiration til, hvordan du kan gøre en forskel.

Bæredygtige begravelser – hvad er det?

Hvad er bæredygtige begravelser? Det svarer på spørgsmålet om, hvad man kan gøre for at begrænse miljøpåvirkningen fra begravelsesprocesserne. En bæredygtig begravelse indebærer at tage hensyn til både naturen og samfundet i planlægningen af en begravelse.

Der bør tages hensyn til faktorer som produktionsprocessen af kister, gravmonumenter og urner, transport og bisættelse, fare for forurening, og reduktion af omkostningerne. Der findes en række måder at opnå bæredygtige begravelser, hvor nogle af dem er nemme for den almindelige borger at implementere.

Sådan kan begravelser blive mere bæredygtige

Det første skridt i at opnå bæredygtige begravelser er at vælge en urne eller kiste, som er miljøvenlig. En bæredygtig kiste kan være lavet af materialer, som er let nedbrydelige, såsom træ, papir eller bambus.

Disse materialer er også genanvendelige, hvilket vil have en økonomisk fordel. En urne, som er bæredygtig, er nedbrydelig og kan indeholde en økologisk urne.

En anden måde at opnå en bæredygtig begravelse på er ved at tilpasse transporten og begravingen til den lokale miljøpolitik. Det er vigtigt at vælge en begravningsplads tæt på, så transporten er begrænset.

Desuden kan gravsteder være placeret på naturskønne steder i stedet for i indsatsområder. Det vil være en no-brainer at vælge en bæredygtig begravelse, der tager hensyn til miljøet, samfundet og omkostningerne.

En af de virksomheder, som har været med til at pionere udviklingen af miljøvenlige urner er Unik-Afsked.dk ved bedekvinde Maja May.

Alternative begravelsesmetoder

For at tage bæredygtige begravelser endnu et skridt videre kan man se på alternative begravelsesmetoder som vikledninger og urnenedsættelser. Disse metoder er lette at implementere og kræver kun et minimum af naturlige ressourcer.

De er også lettere for de pårørende, da der ikke er behov for en gravsten eller andre monumenter. En lignende løsning kan være at placere gravpladser på rundstrømmende fællesgrave.

En fælles forståelse er derfor, at bæredygtige begravelser kan være en måde at skabe en mere ressourcebesparende og mere miljøvenlig fremtid. Det er også en måde at tage hensyn til de ønsker og behov, som de efterladte har efter en afdød. Det kan derfor være en god idé at tænke på, hvordan du vil have, at din egen begravelse skal foregå, og gøre bevidst valg.

At vælge en bæredygtig begravelse er et vigtigt trin i retning af en mere bæredygtig fremtid. Vi skal tage ansvar for vores handlinger og valg, både i livet og i døden. Så selv om du måske allerede bor i en energisparebolig og tænker grønt i alle dine valg i dagligdagen, så kan du også overveje at tænke grønt og bæredygtigt, når det gælder begravelser.

En bæredygtig begravelse er en måde at tage hensyn til miljøet og samfundet og samtidig give de efterladte en værdig og smuk afsked.

Det kræver kun få ændringer af vores adfærd og tanker, men har en stor effekt på vores planet. Så lad os alle tage et skridt i retning af en grønnere fremtid og vælge en bæredygtig begravelse.