Her kan du se, hvor meget du sparer med efterisolering – på loftet, i ydervæggene, omkring varmerør, eller i krybekælderen.

1. Vandret loft

Her får du et kontant overblik over, hvor meget du årligt kan spare ved at øge isoleringen på et uindrettet, vandret loft. Vi har valgt et 120 kvadratmeter stort hus som eksempel. Huset er opvarmet med oliefyr. Bemærk i skemaet, at efterisolering har en kæmpe effekt på meget dårligt isolerede lofter. Skemaet er baseret på tal fra blandt andet Energitjenesten.

Eksempel: Årlig besparelse i 120 kvadratmeter stort hus opvarmet med oliefyr
Naturgas: Ved naturgas er besparelsen cirka 10 procent mindre.
Fjernvarme: Ved fjernvarme er 20-60 procent mindre.

besparelse

Tilbagebetalingstid (med og uden håndværkertimer)

tilbagebetalingstid

Antallet af håndværkertimer er kun retningsgivende og afhænger noget af forholdene i det enkelte hus. Der er ikke medregnet øvrige udgifter såsom kørselspenge mv.
Prisen gælder mineraluldsmåtter, men den er kun retningsgivende. Priserne svinger noget, og der kan være slagtilbud.
Inklusiv lægning af dampspærre.

2. Ydervægge

Skemaet viser dig, omtrent hvor meget du sparer årligt i kroner og i CO2, ved at isolere en ydervæg i et 120 kvadratmeter stort hus, som opvarmes med oliefyr. Det er baseret på tal fra blandt andet Energitjenesten.

Eksempel: Årlig besparelse i 120 kvadratmeter stort hus opvarmet med oliefyr
Naturgas: Ved naturgas er besparelsen cirka 10 procent mindre.
Fjernvarme: Ved fjernvarme er besparelsen 20-60 procent mindre, afhængigt af fjernvarmeprisen, der hvor du bor.

besparelse

Tilbagebetalingstid:

Prisen gælder mineraluldsmåtter, men den er kun retningsgivende. Priserne svinger, og der kan være slagtilbud. Inklusive pudslag ved udvendig isolering. Omfatter ikke ved indvendig isolering, gipsvæg, anden vægtype eller dampspærre mellem isoleringen og opholdsrummet.

3. Varme rør

Dette skema viser, hvor meget du kan spare ved at isolere et bare 10 meter langt stykke varmerør, der fører vand til boligopvarmning.
(Forudsætninger for eksemplet: Røret sidder i et uisoleret rum, det er et 21 mm rør, som er 50 grader varmt hele året. Der opvarmes med oliefyr, og kedlens virkningsgrad er sat til 85 procent. Tallene er baseret på data fra blandt andet Energitjenesten).

Årlig besparelse ved isolering af 21 mm varmerør:

varmeroer

4. Krybekælder

Her ser du, hvor meget du kan spare ved at isolere en krybekælder, hvis du har oliefyr. Ved naturgas eller fjernvarme er besparelsen noget mindre (hhv. 10 procent og 20-60 procent). Skemaet er baseret på tal fra Energitjenesten. Kælderen har et areal på 50 kvadratmeter. Energitjenesten anbefaler minimum 200 mm isoleringslag, men som du ser, vil selv en 50 mm mineraluldsmåtte give en væsentlig reduktion i olieforbruget og dit CO2-udslip.

Årlig besparelse ved isolering af krybekælder:

krybekaelder