Energimærkerapport er skræddersyet til netop din bolig. Den giver et pålideligt bud på, hvordan og hvor meget du kan spare, hvis du forbedrer boligen, så den bruger mindre energi. Når en bolig sælges, skal den energimærkes. Hvis du har købt i de seneste år, har du derfor en energimærkerapport, som er resultat af en grundig gennemgang af huset. Rapporten fortæller om boligens energiforbrug og ikke mindst, om hvordan det kan reduceres. Ved at følge rådene, kan man i nogle tilfælde spare tusindvis af kroner til el og varme – hvert  år. Samtidig forbedrer man boligen, så den bliver mere værd. Skal du først nu til at købe eller leje en bolig, er energimærkerapporten mindst lige så vigtig. Mange lider allerede under de høje energipriser, og alt tyder på, at det bliver værre i fremtiden. Hvis du vælger en energirigtig bolig, kan du sove mere roligt, når priserne stiger. Og du har faktisk råd til en dyrere bolig, hvis du ikke skal ofre penge på at fyre for gråspurvene. Ser man to boliger af samme størrelse, én som er energirigtig og én som ikke er det, kan forskellen mellem deres el- og varmeregninger være 20.000 kroner om året – eller mere. En bolig med kloge og effektive energiløsninger er simpelthen en god forretning.

Hvad betyder boligens energiklasse?

Energimærkerapporten tildeler dit hus et energimærke. Mærkeskalaen går fra A til G. Den svarer til den rapport, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

Sådan er reglerne

Energimærkning af bygninger har to formål:

  1. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug. Dermed skal den virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
  2. Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som det er fornuftigt at gennemføre. Det indebærer hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Energiforbedring gavner ikke alene din privatøkonomi. Ved at spare energi forbedrer man også Danmarks miljø, betalingsbalance og forsyningssikkerhed.

I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fodkulde og træk.

Mærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation mv. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner mv.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet. Det beregnede forbrug er i modsætning til det faktiske forbrug. Det faktiske forbrug er naturligvis stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.

Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.

En ny bygning, som opfylder bygningsreglementets krav, er i energiklasse B.

I de kommende år vil disse krav blive skærpet, så nye bygninger i 2010 skal opfylde krav til lavenergiklasse A2 og senere A1.

Ældre bygninger bruger som regel betydeligt mere energi. De er i energiklasse C, D eller dårligere.

 

Præcise forslag – og hvad du kan spare

Rapporten giver forslag til forbedringer, som kan reducere din el- og varmeregning.
Med hvert forslag følger et skøn for, hvad det vil koste at gennemføre forbedringerne, og hvor mange penge der kan spares hvert år.

Besparelser er beregnet med dagens energipriser. Hvis priserne stiger, som de fleste regner med, vil besparelsen selvfølgelig blive endnu større.

Nogle forbedringer er tjent hjem i løbet af 2-3 år, andre først efter 10-15 år. Men igen, hvis energiprisen stiger, kan forbedringerne være tjent hjem betydeligt hurtigere.

Nogle forslag kan det betale sig at gennemføre her og nu. Jo før du gør det, desto flere penge sparer du.

Andre forslag egner sig bedst til at blive gennemført samtidig med andre forbedringer af boligen. Hvis der skal lægges nyt tag eller gulv, er det som regel en rigtig god forretning at få lagt mere isolering ved samme lejlighed. Hvis der er behov for nye vinduer eller en ny kedel, kan det som regel betale sig at vælge den mest energirigtige løsning, som findes på markedet.

Rapporten fortæller både om de forslag, som bør gennemføres her og nu, og om de forslag, som kan komme på tale, når bygningsdele eller installationer alligevel skal udskiftes eller renoveres.