Har du styr på, hvordan du skaber et sundt vandmiljø for fiskene og planterne i din havedam? Jævnlig vedligeholdelse er vigtig, for at du kan holde havedammen ren og fri for alger – få konkrete tips her

En havedam pynter flot og er et hyggeligt element i haven. Men den kan også hurtigt komme til at ligne en grim grøn sump, hvis ikke du sørger for at give dammen den pleje, den har brug for. Derfor guider vi dig her til, hvordan du kan sikre et rent og sundt vandmiljø i din havedam.

Det, du kan gøre for at forebygge problemer i havedammen, er blandt andet:

  • Benyt plejemidler, der sikrer et rent vandmiljø
  • Tynd ud i planterne
  • Fisk blade op af dammen
  • Installer havedamspumpe og havedamsfilter
  • Hold øje med, om der er slam på bunden

Dette er nogle af de vigtigste ting, du kan gøre, i arbejdet med at undgå algedannelse og andre problemer, der kan opstå i havedammen. I dette indlæg går vi i dybden med, hvad du konkret kan gøre for at sikre god vedligeholdelse af din havedam.

Pleje af dammen

Inden for plejemidler til havedammen er der rigtig mange muligheder, og det er vigtigt, at du husker at benytte disse plejemidler – både i en nyanlagt dam og i forbindelse med løbende vedligeholdelse.

Bassinstart – Denne type plejemiddel bruger du ved større vandskift eller til en nyanlagt havedam, inden du sætter fiskene ud. Bassinstart sikrer, at der ikke er uønskede chlor- og fluorforbindelser i vandet, og derudover giver det en slags beskyttende hinde på fiskenes slim.

Pure Pond – Dette plejemiddel tilfører gavnlige bakterier til dammen, hvilket sikrer en god biologisk filtrering og rent vand.

pH-sænker – Et hurtigtvirkende middel til at sænke pH-værdien, hvis den er blevet for høj. Sørg derfor for at tjekke pH-værdien løbende, så du sikrer det bedste miljø for fiskene.

Du kan se mere om de forskellige vigtige plejemidler til havedammen her.

Lad hele familien hjælpe

Du behøver ikke selv stå med hele arbejdet, når dammen skal vedligeholdes. Hvis havedammen er noget, du har anlagt for dine børns skyld, bør de også hjælpe til i forhold til vedligeholdelse af den. Du kan eksempelvis få dem til at hjælpe med at fjerne blade fra dammen, når der er behov for det. Det er dog højst sandsynligt ikke alle børn, som synes, det er en sjov opgave, så overvej, hvordan du kan give dem lyst til at hjælpe til med denne del af vedligeholdelsesarbejdet. Du kan eventuelt lave en lille leg ud af det, så den, som fanger flest blade, vinder. På den måde kan I hurtigt få fjernet bladene på en sjov måde.

Derudover bør du også sørge for løbende at tynde ud i planterne. Det er der flere grunde til – blandt andet for at de ikke dækker hele dammens overflade og blokerer for lyset, som de iltgivende undervandsplanter har brug for, for at trives. Har du dyr i dammen, der benytter planterne som vinterhi, bør du tynde ud i planterne i løbet af foråret.

Undgå slam på bunden

Jævnlig vedligeholdelse er desuden nødvendig, for at du kan undgå slam på bunden af dammen. Hvis ikke du sørger for at vedligeholde dammen, vil der nemlig efterhånden blive dannet et tykt lag slam af visne blade, døde alger og andet skidt på bunden.

Hvis der bliver dannet et lag slam på bunden, bør du fjerne det hurtigst muligt. Den nemmeste måde at fjerne det på er ved at pumpe det op med en dykpumpe. Slam er dog ikke kun til besvær, for når det er blevet suget op af dammen, kan du genbruge det og eksempelvis lægge det i dit jordbærbed eller på kompostbunken.

Havedamspumper og –filtre er vigtige for vandmiljøet

Både når det kommer til vedligeholdelse af din havedam og til at sikre det bedste vandmiljø, er havedamspumper og havedamsfiltre vigtige. En havedamspumpe ilter og cirkulerer vandet, mens et havedamsfilter holder vandet rent og klart.

Der er mange forskellige typer af havedamspumper, og det er derfor vigtigt, at du vælger den rette til lige netop det formål, du skal bruge den til. Derudover bør du også undersøge, om der er garanti på den valgte havedamspumpe, samt kigge på strømforbruget, så du får den bedste og mest energibesparende løsning.

I forhold til havedamsfiltre er det ligeledes vigtigt at vælge det helt rette. Det er både størrelsen på dammen og mængden af fisk, der bestemmer, hvor stort filtret skal være. Er du i tvivl, kan du læse meget mere om forskellige typer af havedamsfiltre her.

Vi anbefaler dig at gøre brug af disse tips i forbindelse med vedligeholdelse af din havedam. Skal du derimod først til at anlægge din havedam nu, er det vigtigt, at du får den anlagt korrekt. Her er det en god idé at installere et bunddræn, når du anlægger den, da det fjerner bundslammet og leder det over i en sivebrønd.