Med denne skemaguide får du en overordnet vurdering af, om dit hus er tilstrækkelig isoleret, eller om du kan få et bedre indeklima og opnå betydelige besparelser ved at efterisolere det nu. Guiden er vejledende og med eksempler. Der kan sagtens være andre isoleringsbehov end de anførte, og skemaet anviser ikke, hvor omfattende en efterisolering vil blive i alle detaljer. En præcis vurdering skal du få af en fagmand.

skemaguide