Solceller er en af fremtidens vigtigste energikilder. De er bæredygtige, effektive, og kan spare dig penge i det lange løb. Solceller bruges til at opfange elektricitet fra solens lys. Der produceres altså også strøm når det er overskyet, da det er lyset og ikke strålerne der aktiverer solcellen. Et solcelleanlæg har en levetid på op mod 50 år, og forurener ikke. Solcellepaneler bliver designet for at værne om miljøet, og levere bæredygtig energi. I en tid hvor CO2-udledningen er høj, og hvor det er vigtigt at få reduceret den globale opvarmning, kan du med en investering i et solcelleanlæg bidrage hertil.

En god investering?

Prisen på et solcelleanlæg er de senere år faldet. Fra 2001 til 2017 er der sket et prisfald på helt op mod 50%, samtidig med at anlæggene kan producere dobbelt så meget strøm.
Særligt i 2012 var det en fremragende investering at lave. De daværende skatteregler, gjorde det muligt at afskrive hele investeringen. Man kan dog argumentere for, at det er knap så fordelagtigt nu, da reglerne har ændret sig siden. Du kan ikke længere få et lige så stor tilskud, men det er måske stadig værd at overveje. Bygningsintegrerede solcelleanlæg kan nemlig erstatte f.eks. facade- eller tagbelægning. Prisen på solcelleanlæg ligger f.eks. på nogenlunde samme prisniveau som nogle facadebeklædninger som f.eks. natursten. Så skal du alligevel til at skifte den tagbeklædning, så kunne du overveje at installere et solcelleanlæg i samme ombæring.

Hvordan fungerer et solcelleanlæg?


Solcelleanlægget består hovedsageligt af silicium, som er et meget let tilgængeligt stof. Silicium kan udvindes fra helt almindeligt sand. Det udvundne silicium, som er et grundstof, kombineres med to andre grundstoffer, fosfor og bor. Denne blanding af grundstoffer er dækket med en glasplade, da glas har en fremragende evne til at opfange solens stråler.

Der produceres så elektricitet, når solens lys rammer solcelleanlægget. Du opnår de bedste resultater ved at placere anlægget på dit tag. Det er jævnstrøm der produceres når solens lys rammer. Der produceres selvfølgelig mere jævnstrøm, jo mere lys (sol) der er. Hvad der så sker med strømmen efter den er produceret, er lidt forskelligt. Der findes nemlig to forskellige slags anlæg, stand alone og nettilsluttede. Et stand alone anlæg kan oplagre strøm i et batteri. Disse slags anlæg er oftest brugt, hvor du ikke er tilsluttet det offentlige el-net. Det kan være steder som en kolonihave eller husbåd f.eks.

Den anden slag anlæg, er det nettilsluttede. Her sælger du faktisk den strøm du ikke bruger, i stedet for at oplagre det. Her kan du hurtigere, hvis ikke du bruger meget strøm, indtjene din investering. Det er disse solcelleanlæg der er de mest anvendte.

Herunder kan du se hvordan et nettilsluttet anlæg rent praktisk fungerer.

.