fiber optisk

Få el og fiber hos Energimidt

Hver eneste måned dumper der sandsynligvis en ret stor mængde regninger ind i postkassen. Der er så småt ved at komme færre, som mere og mere af det foregå online, men det betyder bestemt ikke, at det bliver billigere eller mere overskueligt. Heldigvis er der dog måder, hvorpå du kan gøre de månedlige regninger såsom internet, vand varme og strøm mere overskuelige og sågar spare penge, mens du gør det.

Hvem er Energimidt?

Du kan for eksempel blive kunde hos Energimidt. Energimidt er et energiselskab, der, som antydet af navnet, mest befinder sig i det midtjyske. Netop på grund af deres geografiske begrænsning har Energimidt heller ikke lige så mange kunder som nogle af de andre store mastodonter på markedet. Alligevel har de dog pr. 2019 lige omkring 176.000 kunder. Da energiselskabet er et andelsselskab, vil det altså sige, at mange af disse kunder også har en anpart i selskabet. De har altså økonomisk interesse i, at det går selskabet godt, men derudover har de nok i realiteten ikke det helt store at skulle have sagt. Det er selvfølgelig medmindre de bliver valgt ind i repræsentantskabet, der tæller 100 medlemmer.

 

Fibernetudbyder og energiselskab

Energimidt er, som nævnt, et energiselskab. De gør altså en hel del i el, og det er sandsynligvis også stadigvæk der, de har deres primære indtægtskilde. Det er dog også tydeligt, at indtægterne for et selskab som dette er blevet mere spredte. I dag gør de ikke kun i el. De gør i lige så høj grad i fjernvarme og naturgas. Ydermere gør de faktisk også i fibernet, hvilket for nogle kan virke en smule underligt, der er nemlig ikke nogen åbenlys sammenhæng mellem at være energiselskab og tilbyde fibernet. Det må der dog være, ofr det er i hvert fald en forretningsmodel, som op til flere energiselskaber har taget til sig i et eller andet omfang. Tænker man nærmere over det, kan det faktisk også godt være, at der er en sammenhæng.

Et selskab i mange brancher

Først og fremmest er begge områder selvfølgelig ansvarlige for, at der hver eneste måned kommer en ny regning. Det ville slet ikke være ufornuftigt, hvis en eller flere af disse regninger kom fra samme kilde, så det var nemt og overskueligt at betale. Det er netop den komfort, som et selskab som Energimidt tilbyder dig, når der både er Energimidt fibernet, Energimidt gas og Energimidt el. Derudover minder de to brancher faktisk også overraskende meget om hinanden. I hvert fald hvis man anskuer det fra selskabernes vinkel. Meget af alt den logistik der er i de to brancher, er nemlig nærmest identisk. Hvis de er ude for at grave kabler ned til Energimidt fibernet, kan de lige så godt også få lagt nogle rør til naturgas.

 

Netop fordi selskabet gør i så mange forskellige ting kunne man godt gå hen og blive bange for, at de ganske enkelt ikke evner at gøre det godt nok. Det er selvfølgelig en velbegrundet frygt, men den ser ikke ud til at holde stik. Tværtimod er Energimidt fiber noget af det hurtigste i landet, og så kan Energimidt endda prale med forholdsvist store pakker til forholdsvist små priser.

 

Alligevel er det selvfølgelig strøm og gas, som selskabet er og bliver bedst til. Her kan de for eksempel levere strøm til en usædvanligt konkurrencedygtig pris, og så har de tilmed et ret tort fokus på klimavenlig i al den energi de tilbyder. Alt dette er med til at gøre Energimidt til en stærk spiller på markedet, som det bestemt kan betale sig at blive kunde hos og måske endda købe anpart i.

Skriv en kommentar