Grøn energi

Grøn energi Danmark – en miniguide

Vores planet er under forandring, hvilket uden tvivl til dels er vores skyld. Netop af denne grund er mange af os danskere blevet betydeligt mere bevidste om at opføre os mere miljørigtigt; og et af de områder, hvor dette kommer tydeligst til udtryk er med grøn energi. Vi ønsker jo alle at efterlade en bæredygtig planet til vores børn, og samtidigt vise dem vejen med vores gode eksempel. Grøn energi Danmark er derfor på mange måder det samme som blot at sige Danmark. Men hvad dækker begrebet grøn energi egentlig over?

Hvad er grøn energi?

Grøn energi er et begreb, der ganske enkelt dækker over en måde at producere elektricitet og varme på. Men der hvor grøn energi Danmark adskiller sig fra ikke-grønne Danmark er det store fokus på at minimere miljøskader. Hvis man hører til dem der tænker på denne måde, så kan man nu kalde sig for miljøbevidst. Gammeldags varme- og elkilder, såsom kul eller olie, er i dag på tilbagetog og er i langt større udstrækning blevet erstattet af grøn energi. F.eks. kul er nemlig yderst skadeligt for ozonlaget, og dette har skabt en langt større interesse for at skifte over til grøn energi. Dette har f.eks. udmøntet sig i langt flere vindmøller og solpaneler på tagene af de danske hjem; men grøn energi dækker faktisk over en bred vifte af miljøvenlige energikilder, der alle placerer stor vægt på at skade miljøet så lidt som det nu er muligt. Og Danmark er rigtigt godt med, når det kommer til at skifte til den grønne energi. Grøn energi Danmark kan faktisk med en vis ret ses som landets nye energimotto.

Filosofien bag grøn energi

Hovedfilosofien bag grøn energi Danmark er således at tænke i så miljørigtige baner som overhovedet muligt. Hvis man er miljøbevidst dansker, så vil man i sit daglige liv forsøge at bidrage så lidt som muligt til planetens CO2-udslip for derved at gavne planeten som helhed. På trods af, at grøn energi ikke er blottet for CO2-udslip, så er der dog tale om et betydeligt mindre udslip end f.eks. kul. Faktisk er udslippet så lille, at det på ingen måde er skadeligt for planeten. Ved at minimere ens CO2-udslip er man således med til at bremse accelerationen af den frygtede globale opvarmning. Grøn energi Danmark er derfor en filosofi man som ansvarligt menneske bør bakke op om.

Grøn energi går ud over landets grænser

Projektet grøn energi Danmark er naturligvis ikke et isoleret tilfælde. De andre lande på kloden gør nemlig også deres for at handle mere miljørigtigt, og hvert eneste land har hver deres specifikke force. Dette må siges at have et kæmpe miljømæssigt potentielle, idet hvert eneste land faktisk kan bidrage med unik viden til at bekæmpe miljøskaden. Mange bække små gør jo som bekendt en stor å; og ved at arbejde sammen med andre lande kan vi nu gå langt mere effektivt til værks. F.eks. er grøn energi Danmark i stor udstrækning baseret på vindenergi, hvilket selvfølgelig skyldes den store mængde vind, som vi jo oplever de fleste dage om året herhjemme. I modsætning hertil vil mange af de varmere lande i Sydeuropa i stedet fokusere på solenergi, hvilket selvfølgelig skyldes den langt større mængde sol på disse breddegrader. Lidt mere kontroversielt har tyskerne valgt at fokusere på atomkraft som hovedkilde til deres grønne energi, hvilket desværre kommer med visse berygtede problemer forbundet med sig; nemlig hvordan man skiller sig af med det radioaktive affald. Som det nu fremgår har hvert enkelt land noget at byde på, og det ville være fjollet ikke at bruge hinandens viden indenfor de forskellige energiområder. Vi deler trods alt planet med alle mennesker på tværs af landegrænser.

Grøn energi bliver fremtidens energikilde

Det er næsten et utvetydigt faktum, at grøn energi vil ende med at blive fremtidens energikilde. Men hvornår dette skift vil ske kan være vanskeligt at svare på. Det kommer nemlig i stor udstrækning an på, hvornår planetens oliereserver vil være opbrugt. Der er nemlig store økonomiske og politiske interesser i at forblive med at benytte olie som brændstof. På trods af dette, så er flere og flere mennesker i magtpositioner alligevel begyndt at tænke mere langsigtet i forhold til energi. Derfor kan man gudskelov nu i disse år se en langt større satsning på grøn energi; og der er faktisk endda gode økonomiske grunde til at skifte til grøn energi. Det koster nemlig betydeligt mere at udvinde kullet og ikke mindst olien. Grøn energi Danmark er derfor ikke blot godt for miljøet, men såmænd også for økonomien.

100% grøn strøm er desværre ofte en drøm

I Danmark har vi i skrivende stund desværre endnu ingen garanti for, at den grønne energi virkelig er 100% grøn. Det danske elnet deles nemlig af flere forskellige energityper, hvilket betyder at fossile energikilder blander sig med de grønne. Man har derfor som forbruger ingen garanti for virkelig grøn energi, hvis man bruger det almindelige elnet. Hvis du i stedet ønsker dig at være helt sikker på at få grøn energi, så skal du være omhyggelig når du vælger leverandør. Vær sikker på at vælge en leverandør, der specialiserer sig i f.eks. vind- eller solenergi. Ved at gøre dette får du oven i købet også billigere strøm, idet strømmen netop er blevet markant billigere på grund af det større fokus på grøn energi. Grøn energi Danmark behøver således ikke bare blive ved drømmen.

Hvor meget grøn energi producerer Danmark?

Grøn energi Danmark startede som en smuk drøm, men er i det store og hele faktisk ved at gå i opfyldelse. På trods af dette, så er Danmark faktisk endnu ikke 100% selvforsynende når det kommer til elektricitet. Det lyder måske overraskende, men en portion af strømmen i de danske stikkontakter komme faktisk fra udlandet – nærmere betegnet fra andre europæiske lande. Især vores nærmeste naboer (Tyskland, Sverige og Norge)er med til at levere denne strøm, og dette betyder derfor at man som grøn dansker faktisk benytter sig af f.eks. tysk atomkraft eller norsk vandkraft. For at kunne få større indsigt i netop hvor meget grøn energi der produceres og forbruges herhjemme, så kan du nu se de forskellige energikilder opdelt i procent:

 

  • Vind-, vand- og solenergi: 58%
  • Naturgas-energi: 6%
  • Biomasse-, affalds- og biogasenergi: 13%
  • Kulbaseret energi: 19%
  • Atomkraft energi: 4%

Skriv en kommentar