Hvordan kan grøn strøm med solceller på taget bidrage til at reducere CO2-udledningen?

Dette indhold er sponsoreret

Har du solceller til tag, kan du bidrage til at reducere CO2-udledningen. Solceller producerer nemlig elektricitet af energien fra sollys. Fordi de omdanner sollys til elektricitet, er der ikke behov for at bruge kul eller andre fossile brændstoffer til at producere elektriciteten. Solceller og vindenergi er fremtidens energikilder! Får du solceller på dit eget tag, kan du dække din egen husstands forbrug og måske endda videresælge din overskudsstrøm.

Gode råd til valg af placering og type af solcelleanlæg

Solcelleanlæg er en af de mest effektive og miljøvenlige energikilder, der findes. De fleste anlæg producerer strøm nok til at dække et husstands behov i løbet af året, og dermed kan man spare penge.

Der er dog nogle ting, man skal være opmærksom på, når man vælger at få et solcelleanlæg. For det første skal man sikre sig, at anlægget bliver placeret på et sted, hvor det kan modtage masser af sollys. Dette betyder typisk, at anlægget skal placeres på en sydvendt tagflade.

For det andet skal man overveje, hvilken type anlæg man vil have. Der findes to hovedtyper af solcelleanlæg: monokrystallinske og polykrystallinske paneler. Monokrystallinske paneler er den dyreste type paneler, men de har den fordel, at de virker bedst i koldere temperaturer, og generelt har en lavere fejlrate end polykrystallinske paneler.

Det er altså vigtigt at overveje både placering og type af solcelleanlægget inden installationen for at sikre sig optimal ydelse fra anlægget.

Ulemper ved at bruge solceller til at producere grøn strøm

Solceller har dog også nogle ulemper. De kan være dyre at købe og installere, især fordi man ofte ikke selv har kompetencerne til opsætning af solcellepaneler. Desuden producerer solceller ikke elektricitet om natten og når der er overskuet. Derfor skal man også regne med at forbruge energi fra andre kilder, når solcellernes produktion er for lav til at dække husstandens behov.

Hvor meget kan du forvente at spare på elregningen ved at installere et solcelleanlæg?

Det er svært at sige nøjagtigt, hvor meget man kan forvente at spare på elregningen ved at installere et solcelleanlæg. Det afhænger af en række faktorer, herunder bl.a. størrelsen på ens hus, samt hvor meget man bruger el i forvejen. Det kan være en god ide at læse nogle af artiklerne fra Dansk Energi, der forklarer de besparelser, man kan forvente i løbet af en 10-årig periode.

At producere grøn strøm til sit eget forbrug og til videresalg ved at have solceller på taget, kan bidrage til at reducere CO2-udledningen og gøre elregningen mindre. Det er en af de måder man selv kan gøre en positiv forskel for klimaet.