Hvordan kan varmetabsberegning korrigerer for udsat beliggenhed?

I enhver ejendom vil der være lejligheder eller rum, som grundet deres beliggenhed i ejendommen har et særlig højt varmebehov. Behovet kan være foranlediget af selve placeringen i bygningen eller af isoleringsforholdene omkring lejlighederne eller rummene. For at sikre at alle beboere i en ejendom betaler en nogenlunde ens og fair varmepris per kvadratmeter, opereres der indenfor energiområdet og udlejningsadministration med begreber som korrektion for udsat beliggenhed og varmetabsberegning. Læs med her og bliv klogere på de to begreber.

Udsat beliggenhed

Når en lejlighed er placeret i gavlen eller under taget, eller når en lejlighed er placeret over uopvarmede rum, betegnes beliggenhed som udsat. Den udsatte beliggenhed bevirker, at lejlighedens varmebehov er særligt stort, fordi der enten er et større kuldeindfald eller træk, eller fordi isoleringsforholdene er ringere end i andre lejligheder i bygningen. Det øgede varmebehov vil betyde, at lejligheder med den udsatte beliggenhed har højere varmeudgifter end lejligheder med en mindre udsat beliggenhed. En mindre udsat beliggenhed vil typisk være en midterlejlighed.

Korrektion for udsat beliggenhed

For at modvirke at lejere bosiddende i lejligheder med udsat beliggenhed skal betale en højere varmeudgift, er der indført korrektion for udsat beliggenhed. Det betyder, at man som lejer kan være sikker på, at alle lejere i ejendommen betaler en ens og fair varmepris per kvadratmeter. Korrektionen foregår ved, at der i varmeregnskabet er indført en økonomisk kompensation for de udsatte lejemål.

Hvad er varmetabsberegning?

Varmetabsberegning

Grundlaget for at beregne en økonomisk kompensation for udsat beliggenhed er en varmetabsberegning. Den økonomiske kompensation udmønter sig i en økonomisk rabat, som gives til beboere i lejligheder med udsat beliggenhed. Rabatten udregnes præcist efter en varmetabsberegning. Den enkelte lejer vil ikke få rabatten direkte udbetalt, men rabatten vil automatisk blive indregnet i lejemålets varmeregnskab. Det betyder, at den enkelte lejer ikke selv skal ansøge om en økonomisk kompensation, men at rabatten beregnes af en virksomhed som for eksempel Brunata.

Brunata er leverandør af både varmetabsberegninger og forbrugsregnskaber

Den danske cleantech-virksomhed Brunata har specialiseret sig i at udvikle højteknologiske og intelligente løsninger til at energioptimere boliger og udlejningsejendomme. Brunatas allerførste produkt var varmemålingsfordelere. Tanken bag denne opfindelse var at muliggøre måling og fordeling af varmeomkostninger i ejendomme nøjagtigt og pålideligt. Siden hen har virksomheden har udvidet deres produkter og løsninger, og det har blandt andet resulteret i mange års erfaring med at levering af forbrugsmålinger og forbrugsregnskaber til særligt udlejningsejendomme og ikke mindst varmetabsberegninger.

Varmetabsberegning og energioptimering

Udover at en varmetabsberegning er anvendelig til udregning af korrektion for udsat beliggenhed, kan en varmetabsberegning benyttes til at energioptimere en bygning. Beregningen kan nemlig beskrive og overskueliggøre det samlede energiforbrug i en bygning og samtidig skabe et overblik over varmetabet. Dette overblik kan anvendes til at forbedre isoleringen, hvis der skal skiftes til andre opvarmningskilder, eller hvis der ønskes at tænke mere grønt og bæredygtigt i forhold til energiforbruget. Både for lejere, udlejere og miljøet er det ønskeligt, at varmetabet i en bygning mindskes mest muligt.

Hvad tages der højde for i en varmetabsberegning?

I en varmetabsberegning fokuseres der ikke udelukkende på placering af og isoleringsforhold omkring en lejlighed. For at kunne foretage en korrekt varmetabsberegning bedømmes adskillige andre forhold i en lejlighed.

Kuldetab gennem ydervægge og tage vil blive tjekket, ligesom isolering og utætheder omkring døre og vinduer vil blive bedømt. Der kan også ske varmetab via en bygnings fundament, hvorfor også dette vil blive tjekket. Over uopvarmede rum kan der opstå kuldebroer, som også vil indgå i den samlede varmetabsberegning. Det kan oplyses, at de nævnte forhold dækker over steder, hvor bygninger typisk er udsat for at tabe varme.