Vedvarende energi

Vedvarende energi – alt hvad du bør vide

Nu hvor det er gået op for de fleste, at klimaforandringerne rent faktisk er en eksistenstruende krise, er vedvarende energi i alle munde. Godt nok er der i USA, i Brasilien og nogle få andre lande såkaldte klimafornægtere på magten. De prøver desperat at holde ikke vedvarende energi over vande. Nogle undrer sig måske hvorfor. Disse mænd er muligvis for uintelligente til at kunne se hvor vinden blæser hen. Men sandsynligvis drejer det sig simpelthen om at trække tiden ud, for ikke vedvarende energi.

Hver dag hvor verdens kraftværker, der bruger ikke vedvarende energi som kul, olie og gas kan fortsætte, indbringer millioner for ejerne i den fossile industri.

USA’s præsident bliver dog overhalet indenom. De fleste stater har deres egne klimaplaner. De er nogle gange endnu mere ambitiøs end den Paris aftale som USA har opsagt. Tiden er simpelthen ved at løbe ud for ikke bæredygtig energi. Ikke mindst fordi der kører en global kampagne for at trække pengene ud af investeringer i fossil energi.

Denne kampagne er indtil videre en stor succes. Flere og flere store investorer som pensionskasser, fonde etc. er med. Vedvarende energi, eller renewable energy som det globalt hedder, er fremtiden. Den eneste fremtid vi har, jf. 99% af verdens videnskabsfolk.

Vedvarende energi er nu også en god investering

Samtidigt er vedvarende energi blevet billigere. Den seneste tid har strøm fra vindkraft og solarkraftværker kunnet producere strøm billigere end deres ikke vedvarende konkurrenter. I Danmark har vedvarende energi allerede tradition. Verdens første store vindmølle blev bygget i Danmark, af amatører. Det var skolesamvirket Tvind der byggede en 2MW vindmølle ved deres hovedkvarter i Ulfborg.

Projektet tiltræk international opmærksomhed. De fleste eksperter, især ingeniører, mente at det ville være umuligt. Amatører der ville bygge verdens største vindmølle? Absolut håbløst.

Man kan mene forskelligt om Tvind.  Men deres vindmølle kører stadig, efter 55 år. Den er naturligvis længst ikke mere verdens største.

Verdens største megawatt vindmølle blev bygget af en flok flippere?

At en flok hippier kunne bygge en velfungerende megawatt vindmølle chokerede både teknikere og politikere. De var nu ikke alle sammen flippere. Projektet tiltræk også mange professionelle. Teknikere, ingeniører, arkitekter, som syntes det var et spændende projekt. RUC og Risø hjalp også med tekniske beregninger.

I alt 400 mennesker deltog i konstruktionen. I 1978 kunne vindmøllen starte. Den producerede 2 MW, hvilket var absolut verdensrekord. Det var mere end det lokale elnet kunne klare, og vindmølle måtte kun køre med halv kraft. Det er stadig i dag, en stor mølle. De største moderne vindmøller producerer nu omkring de 10 MW.

Det var skælsættende og mange politikere blev taget med bukserne nede. Vedvarende energi var nemlig siden OPEC krisen i 1973 været diskuteret meget. De første varsler om menneskeskabte klimaforandringer dukkede op i den offentlige diskussion. Alle der ville vide det, kunne se at ikke vedvarende energiproduktion netop ikke var vedvarende.

Nu blæser vinden for vedvarende energi

Tvinds mølle satte ting i bevægelse overalt i Europa. Der blev startet mange forsøg med vedvarende energi. Tvind havde vist at det var muligt at bygge vindmøller i megawatt klassen. Mange eksperter havde ikke troet at det kunne lade sig gøre med tidens tekniske knowhow og materialer. Men det kunne det altså. Og nu skulle der bygges vindmøller!

I Danmark startede der en trend: Vindmøllelaug. Folk slog sig sammen og rejste penge til at bygge vindmøller som investeringsobjekter. Danmark er særdeles velegnet til at høste vindens kraft. I dag bliver ca. 60% af strømmen i Danmark produceret med vindkraft.

Hvad er vedvarende energi?

Forskellen mellem vedvarende energi og ikke vedvarende energi ligger i selve ordet ”vedvarende”. Ikke vedvarende energi kan ikke vare ved, fordi energikilderne er begrænsede. Den olie, kul og gas vi forbrænder i dag, er millioner af år gamle. Det er energireserver, opmagasineret solenergi igennem flere hundrede millioner år.

Som du nok ved, kan energi ikke forsvinde. Den solenergi der har ramt jorden igennem æonerne er her stadig. Den er koncentreret og gemt i de fossile lagere. Men det tog os kun lidt over 300 år at brænde størstedelen af. Disse lager er nemlig begrænsede. Vi kan allerede se bunden jordklodens olietønde og kulkiste. Derfor kan det simpelthen ikke vare ved.

Derudover producerer fossil brændsel drivhusgasser. Disse forhindrer at både solens varme, og den varme vi producerer kan stråle ud i det kolde rum. Vedvarighedens problem er nemlig kun et af de mange problemer vi har med ikke vedvarende energi. Udover klimaophedning er der også geopolitiske og sociale problemer med fossil energi.

Hvilke lande i verden bruger mest vedvarende energi?

Målt i Gigawatt, er det China der kører i den gule trøje, og det har de gjort længe. Kina producerer mere vedvarende energi end næste tre placeringer tilsammen: USA, EU og Indien. I alt producerer Kina nu ca. 380 GW vedvarende energi. I 2022 forventes der en produktion på svimlende 450 GW. Indien vil overhale EU i 2022 og producere ca. 130 GW, nogenlunde det samme som USA har som mål for 2022. I EU er produktionen af vedvarende energi faktisk faldet siden 2016. Dette skyldes dog ikke at der bliver brændt mere fossil energi. Energiforbruget har nemlig været faldende siden 2016. Vi er blevet meget bedre til at bruge energien mere effektiv.

Hvor meget af Danmarks energi kommer fra vedvarende energi?

Målt på, hvor stor en andel af den samlede energiproduktion er vedvarende, er Danmark suveræn verdensmester. Men hvor meget af Danmarks energi er vedvarende?

I skrivende stund er ca. 63% af vores samlede forbrug vedvarende energi i Danmark. Dvs. vindstrøm, fordi solstrøm kun spiller en underordnet rolle i Danmark. Planen for 2022 er 70%. Andelen af vedvarende energi vil også stige i de andre EU-lande. Det er mængden af strømforbruget, der er faldende.

Irland kommer på anden plads med ca. 32%, fulgt af Spanien og Tyskland.

Selv om præsident Trump gør sig umage med at sabotere vedvarende energi, så er andelen af vedvarende energi i USA stigende. Den er også større end i Kina. Kina er verdensmester i produktion af vedvarende energi. Men andelen af 13% vedvarende energi i USA er større end Kinas 11%.

Skriv en kommentar